Celoroční výuka

Malé skupiny, sóla & dua

Tréninky malých skupin jsou otevřeny pro všechny naše tanečníky ve všech soutěžních třídách.

něco navíc

Malé skupiny, sóla & dua

Tréninky malých skupin jsou otevřeny pro všechny naše tanečníky a slouží k rozvoji tanečních dovedností a posouvání limitů. Následně je vybírána sedmička, která reprezentuje na soutěži. Tréninkový plán je oproti základním formačním tréninkům rozšířen o jednu lekci v pátek. Tanečníci, kteří reprezentují náš klub v kategorii sól a duet jsou vybíráni na základě absolvování všech tří lekcí týdně a jejich práci na nich. 

Tréninky 2x týdně

Děti v pátek od 15:00 do 16:30
Juníci v pátek od 16:30 do 18:00

Přihláška do malých skupin