Celoroční výuka

Třída D3 - Junioři

Soutěžní třída juniorů složená z ročníků 2008 – 2011.

JUNIORSKÁ SOUTĚŽNÍ TŘÍDA

Třída D3

Juníci mají již řadu tanečních zkušeností, ale rádi ve svém týmu přivítají nové tváře, které se s tancem teprve seznamují. Dále zdokonalují své taneční dovednosti, učí se novým prvkům, zvětšují své rozsahy i velikost pohybů. Poznávají nové taneční styly, účastní se nejen místních republikových, ale i mezinárodních soutěží. Výuka probíhá dvakrát týdně a každá lekce trvá 90 minut. 

Tréninky 2x týdně

pondělí od 18:30 do 20:00
čtvrtek od 18:00 do 19:30

Přihláška do třídy D3 - Junioři