Celoroční výuka

Třída D2 - Děti

Soutěžní třída dětí složená z ročníků 2012 – 2014.

DĚTSKÁ SOUTĚŽNÍ TŘÍDA

Třída D2

Děti se učí zvládat stále náročnější pohybové a rytmické formy, učí se dobře se orientovat v prostoru, uplatňovat správnou taneční techniku a zvětšovat rozsah pohybů. Stále klademe důraz na týmovou spolupráci, která se projevuje nejen na soutěžích, ale i při náročnějších trénincích. Děti poznávají, že bez správných základů a poctivé práce není možné dosáhnout dobrých výsledků. Výuka probíhá dvakrát týdně a každá lekce trvá 90 minut. 

Tréninky 2x týdně

pondělí od 17:00 do 18:30
středa od 15:15 do 16:45

Přihláška do třídy D2 - Děti